Dnia 8 kwietnia 2014 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Stowarzyszenia “Sopocki Dom”