Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków Stowarzyszenia „Sopocki Dom”