Historia

sierpień 2005r.

zebranie założycielskie - 20 członków założycieli podejmuje uchwałę o utworzeniu Stowarzyszenia "Sopocki Dom"

6 października 2005r.

postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego - Stowarzyszenie "Sopocki Dom" zostaje wpisane do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000242851

21 grudnia 2005r.

Gmina Miasta Sopotu powierza Stowarzyszeniu "Sopocki Dom" realizację zadania w zakresie pomocy społecznej - zapewnienia opieki w formie wsparcia dziennego dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej

28 grudnia 2005r.

Pierwsze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Sopocki Dom"

1 stycznia 2006r.

rozpoczyna działalność Ognisko Wychowawcze w Sopocie - placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży prowadzona przez Stowarzyszenie "Sopocki Dom", stanowiące kontynuację placówki działającej od 1991r.

28 lutego 2006r.

Stowarzyszenie "Sopocki Dom" otrzymuje status organizacji pożytku publicznego
Historia tego miejsca sięga roku 1991.