Polityka prywatności

 1. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Sopocki Dom z siedzibą w Sopocie, ul. Armii Krajowej 68, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000242851, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5851418771, REGON: 220117619.
 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Nasze Stowarzyszenie „Sopocki Dom” szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych.
 4. Dane osobowe nam przekazywane są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 5. Stowarzyszenie „Sopocki Dom” jest Administratorem danych swoich podopiecznych oraz ich rodzin, darczyńców, wolontariuszy, współpracowników i kontrahentów.  Przetwarzamy dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia powierzonym nam zadań.
 6. Dane osobowe przetwarzane są:
  • a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  • c) w zakresie i celu niezbędnym do wykonania powierzonych nam zadań,
  • d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów).
 7. Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres, w jesteśmy zobowiązani do ich przechowywania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Dostęp do danych osobowych posiada Stowarzyszenie oraz podmioty do tego upoważnione na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów.
 9. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego Ochrony Danych Osobowych, a dokładniej zgodnie z art 6, pkt 1 a), b), c) i f).
 10. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo sprzeciwu,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected]
 12. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych po rozwiązaniu współpracy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 13. Nasza strona internetowa używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.
 14. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej  witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Stowarzyszenia „Sopocki Dom” w celu optymalizacji działań.
 15. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Dziękujemy za zapoznanie się z Naszą Polityka Prywatności