Kontakt

Stowarzyszenie “Sopocki Dom”
ul. Armii Krajowej 68
81-844 Sopot
tel. 58 551-57-86
e-mail: [email protected]
www.sopockidom.pl

Regon: 220117619
NIP:      5851418771
KRS:    0000242851 – Sąd Rejonowy Gdańsk Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Konto bankowe: Bank Millenium S.A. – 65 1160 2202 0000 0000 6831 2660
SWIFT (BIC) code: BIGBPLPW
IBAN: PL 65 1160 2202 0000 0000 6831 2660