Dnia 18 kwietnia 2012 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Stowarzyszenia “Sopocki Dom”