ZAPRASZAMY DZIECI, NASZYCH PRZYJACIÓŁ, WOLONTARIUSZY ORAZ PRACOWNIKÓW NA PODSUMOWANIE KOŃCZĄCEGO SIĘ ROKU SZKOLNEGO