Zostaliśmy zaproszenie przez Stowarzyszenie “Przyjaciele Jedynki” do parku linowegorku linowego :-)