Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Stowarzyszenia “Sopocki Dom”