„I ślubuje ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci”