Odszedł wychowawca wychowawców! Opiekun opiekunów!